shahrakgharb
05 آذر 1401 - 09:26

قطار شهری کرمانشاه به کجا رسید؟

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه با بیان اینکه کاری که در طول یک سال گذشته در این پروژه انجام شده برابر شش، هفت سال گذشته است، گفت : در حال حاضر شش مشاور و پنج پیمانکار در پروژه فعالیت دارند . غلامرضایی مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه گفت : به جهت اینکه برخی کارگاه‌ها زیر زمین است، کار برای مردم خیلی ملموس نیست. وی افزود: اکنون کار در هر دو فاز پروژه- از بلوار تاق بستان تا میدان آزادی و از میدان آزادی تا فردوسی- در حال انجام بوده و پروژه فعال است. فاز پروژهتاق بستانغلامرضایی به اقدامات در حال انجام نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر ساخت ستون‌ها و عرشه گذاری آن که در سنوات قبل انجام شده، قطعه اول تونل پروژه از سه راه ۲۲ بهمن تا میدان آزادی بصورت ۱۰۰ درصد اجرا و تحویل موقت شده است. قطعه دوم تونل هم از میدان آزادی به سمت خیابان مدرس در حال انجام است که ۵۷ درصد پیشرفت دارد و کار حفر تا سه راه نواب انجام شده است. غلامرضایی عنوان کرد: احداث ایستگاه مرکزی قطار شهری کرمانشاه در میدان آزادی -ایستگاه M۸ - هم در حال انجام است که سه طبقه دارد و طبقات بالایی آن به مرکز تجاری تبدیل خواهد شد. ایستگاه زیرزمینی چهارراه بسیج - ایستگاه M۷ - هم در حال ساخت است. وی گفت: ساختمان اداری و مرکز کنترل OCC هم با ۱۸ درصد پیشرفت در حال ساخت است. پروژه قرارداد خرید ۱۳۸ میلیارد ریال تجهیزات ریلی ایستگاهی هم در حال اجراست و ۸۰ درصد این خرید انجام و دپو شده است. غلامرضایی گفت: بزودی کار ریل گذاری قطار شهری کرمانشاه هم در فاز اول پروژه آغاز خواهد شد. وی عنوان کرد: با اقدامات در حال اجرا و سرعت مناسبی که پروژه در یک سال اخیر گرفته، امیدواریم در کمتر از دو سال بخشی از این پروژه را به نتیجه برسانیم تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند . باشگاه خبرنگاران جوانکرمانشاهکرمانشاه
شناسه خبر: 881018